ติดต่อเรา

8/1 ถ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0 3247 1007, 0 3247 1809 โทรสาร 0 3247 1237 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง), 0 3247 1666
facebook : http://www.facebook.com/chaamhospital, E-mail address : chaamhos@hotmail.com