ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)