ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)


ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)