ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร