ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายงานโรค และพนักงานเปล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ7 ตำแหน่ง