โรงพยาบาลชะอำและเครื่อข่ายของดบริการถุงพลาสติกใส่ยาเพื่อลดขยะลดค่าใช้จ่าย

งดบริการถุงพลาสติก

งดบริการถุงพลาสติก

งดบริการถุงพลาสติก