รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบราบการทุจริตแก้ไขปัญหาการทุจริตแก้ไข้ปัญหาพฤติมิชอบของโรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ประจำปีงบ พ.ศ.2561-2565

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบราบการทุจริตแก้ไขปัญหาการทุจริตแก้ไข้ปัญหาพฤติมิชอบของโรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ประจำปีงบ พ.ศ.2561-2565