ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง โ […]

Read More

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขายทอด […]

Read More

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้ […]

Read More

เรื่อง ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่ […]

Read More

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ […]

Read More

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 67

Read More

ร่างประกาศจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนว […]

Read More

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 67

Read More

ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวินิฉัยด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ชนิดคว […]

Read More

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ค […]

Read More