Latest News
เรื่อง ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ
By chaamhospital On มีนาคม 11, 2024 | ไม่มีความเห็น

เรื่อง ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ จำนวน 1 งาน
By chaamhospital On มีนาคม 4, 2024 | ไม่มีความเห็น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ จำนวน 1 งาน