ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Cell) จำนวน 30,000 เทสส์

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคา เลขที่ 1.2563