รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ (ก) นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

ดาวน์โหลด

      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ในตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ (ก) นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)