รับสมัครแพทย์ ตำแหน่ง พกส เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มที่ 21,630 ( ไม่รวม. เงินหมื่น พตส เบี้ยเลี้ยง ค่าเวร )

ดาวน์โหลด

รับสมัครภายใน  วันที่30กย.-11ตค.อยู่ในช่วงประกาศรับสมัคร

วันที่ 14- 31 ตค. 62สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

วันที่ 1 พ.ย.63 ผู้ผ่านฯมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง พกส. ณ วันที่ 1พย. 62 เป็นต้นไป

วันที่ 6 พ.ย.62 หน่วยบริการส่งสัญาจ้าง พกส. พร้อมแนบเอกสารส่วนตัว พกส.ผู้นั้น 2ชุด   และแนบหนังสือแจ้งรับทราบ เรื่องการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ฯ