ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.ชะอำ

ดาวน์โหลด

รับสมัครภายใน  วันที่30กย.-11ตค.อยู่ในช่วงประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งนายแพทย์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ก)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ 14- 31 ตค. 62สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

วันที่ 1 พ.ย.63 ผู้ผ่านฯมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง พกส. ณ วันที่ 1พย. 62 เป็นต้นไป

วันที่ 6 พ.ย.62 หน่วยบริการส่งสัญาจ้าง พกส. พร้อมแนบเอกสารส่วนตัว พกส.ผู้นั้น 2ชุด   และแนบหนังสือแจ้งรับทราบ เรื่องการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ฯ