เผยแพร่ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9/1/62 ถึง 14/1/62

ดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศ