ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ร่วมบริจาคเพื่อสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลชะอำ คุณบุญทวี พิพิธพิบูลย์สุขและครอบครัว คุณธนัชพร ศรีฟ้า คุณวรรณี แย้มมาก

25568-2

25566 25567 25568-2 บริจาค_181219_0001 บริจาค_181219_0002 บริจาค_181219_0004 บริจาค_181219_0005 บริจาค_181219_0006 บริจาค_181219_0007 บริจาค_181219_0008 บริจาค_181219_0009 บริจาค_181219_0010 บริจาค_181219_0011 บริจาค_181219_0012 บริจาค_181219_0013 บริจาค_181219_0014 บริจาค_181219_0015 บริจาค_181219_0016 บริจาค_181219_0017 บริจาค_181219_0018 บริจาค_181219_0019