โรงพยาบาลชะอำ เข้าร่วมโครงการ”สถานบริการสาธารณสุขร่วมใจ ลดโลกร้อน”

รับบริจาคถุงผ้าและถุงกระดาษ

รับบริจาคถุงผ้าและถุงกระดาษ

รับบริจาคถุงผ้าและถุงกระดาษ