รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบราบการทุจริตแก้ไขปัญหาการทุจริตแก้ไข้ปัญหาพฤติมิชอบของโรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ประจำปีงบ พ.ศ.2561-2565

ดาวน์โหลด

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบราบการทุจริตแก้ไขปัญหาการทุจริตแก้ไข้ปัญหาพฤติมิชอบของโรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ประจำปีงบ พ.ศ.2561-2565