แผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565

ดาวน์โหลด

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565