รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั้วไป

Untitled-1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั้วไป