ด่วน !!! โควตาพิเศษ รพ.ชะอำต้องการส่งแพทย์ใช้ทุนเพื่อฝึกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ในปี 60

Untitled-1

!!   โควตาพิเศษ   !! 

โรงพยาบาลชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงพยาบาลขนาด  90 เตียง  ได้รับการส่งเสริมเป็น M-2 จึงต้องการส่งแพทย์ใช้ทุนเพื่อฝึกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)  ในปี 60 

จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน   มีสถานที่รับฝึกพร้อมแล้ว

 สนใจสอบถามได้ที่  โรงพยาบาลชะอำ  โทร 032-471007 ต่อ 103  หรือ  097-2307712