ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

Untitled-1

  1. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

  2. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

  3. ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

  4. เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559