อัพเดท! ตึกสร้างใหม่สำหรับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชะอำ

1