การจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง รพ.ชะอำ

Untitled-1

  1. แผนปฎิบัติการจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง รพ.ชะอำ

  2. ประกาศประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยใน 60 เตียงฯ รพ.ชะอำ

  3. ราคากลางจ้างการก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยใน 60 เตียงฯ รพ.ชะอำ

  4. ผลการจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง รพ.ชะอำ