งดบริการถุงพลาสติก

Read More

ดาวน์โหลด

รายงานผลปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ […]

Read More

ดาวน์โหลด

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบราบการทุจริตแก้ไ […]

Read More

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงา […]

Read More

ดาวน์โหลด

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ […]

Read More

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและว […]

Read More

ดาวน์โหลด

EB9(1)

Read More

ดาวน์โหลด

EB1(2) EB2(1)

Read More

ดาวน์โหลด

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ […]

Read More

ดาวน์โหลด

ประกาศ!  บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูก […]

Read More