ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ

Read More

ดาวน์โหลด

      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามา […]

Read More

ดาวน์โหลด

รับสมัครภายใน  วันที่30กย.-11ตค.อยู่ในช่วงประกาศรับสมัค […]

Read More

ดาวน์โหลด

 ประกาศโรงพยาบาลชะอำเรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน

Read More

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชะอำ […]

Read More

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพย […]

Read More

ดาวน์โหลด

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลชะอ […]

Read More

ดาวน์โหลด

 ประกาศโรงพยาบลชะอำเรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารง […]

Read More